Tag Archives: utbrent

Kvifor skal du bruke Per Robert Tafjord som din stress- og livsmestringscoach?

Svaret er: Kanskje skal du ikkje bruke han. Bruk han berre dersom du er: Stressa Utbrent eller Ønskjer å lære deg å forebygge framtidig stress Ønskjer å nå fleire mål Ønskjer å styrke sjølvkjensla og sjølvtilliten Ønskjer å gjere positive forandringar … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , , , , , , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Er du lei av å vere stressa og utslitt?

Stress er ei alvorleg plage som kan gi deg mange langvarige sjukdommar. Men sjølv om du er stressa, kan du få bukt med dette ved å lære deg teknikkane som gjer at du mestrer dei påkjenningane som har gjort deg … Les meir

Posta under Stressforebyggende tjenester og produkter | Merkt , , , | Kommenter innlegget

Talet på alvorleg stressa og utbrende leiarar aukar

I siste nummer av bladet Personal og ledelse, formidla gjennom Ledernett.no, har dei ein artikkel om at talet på alvorleg stressa leiarar aukar. Dette er heilt i samsvar med det eg innimellom har skrive om her i Stressplaget- bloggen dei … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , , , , , , | Kommenter innlegget

Treng du ikkje ein full stressforebyggingspakke?

Eg har i det siste fått nokre spørsmål om det er muleg å ta enkelttimar i stressforebygging hos meg. Og det er klart at det er muleg, sjølv om eg ikkje har presisert dette. Mest fordi ein full pakke, spesielt … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

Eit intervju med meg sjølv – om korleis du kan unngå stress

Kvifor likar du å arbeide med menneske som er stressa?  Vel, det eg likar å jobbe mest med overfor privatpersonar er å forebygge stress, slik at folk ikkje blir så alvorleg stressa at dei må bort frå jobben i kortare … Les meir

Posta under Stressforebyggende tjenester og produkter | Merkt , , , , , , , | Kommenter innlegget

Verdien av å blogge om stress ( snart 6000 klikk)

Stressplaget-bloggen nærmar seg 6.000 klikk, og vil truleg passere dette i løpet av denne helga. Kvifor sit eg og formidlar ulike eigne og andre sine innlegg om stressplager, måtar å forebygge på, og tiltak som eit menneske, samt ansvarlege arbeidsgjevarar … Les meir

Posta under Stresstips | Merkt , , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Stressforebyggande coaching vinter/våren 2013

Føler du at du er stressa sjølv om du nyleg har hatt ein lengre juleferie? Eller at du har blitt endå meir stressa av å ha denne ferien? Føler du at du blir meir og meir sliten, og skulle ønskje … Les meir

Posta under Stressforebyggende tjenester og produkter | Merkt , , , , , | Kommenter innlegget

ER stresscoaching bortkasta pengar?

Grunnen til spørsmålet er at eg ein skjeldan gong vert verkeleg oppgitt. Over andre menneske som også jobbar med å betre folk si helse. Mellom anna over psykologar – der eg har opplevd at nokre få langt på veg pålegg alvorleg stressa … Les meir

Posta under Uncategorized | Merkt , , , , , | Kommenter innlegget

Kor raskt skal folk som har «møtt veggen» tilbake til jobb?

Eg ser at det blir lansert forslag om at menneske som har møtt veggen skal snarast muleg tilbake til jobben. «Å møte veggen» blir i praksis nytta når eit menneske er alvorleg stressa, i så alvorleg grad at det kan seiast … Les meir

Posta under Uncategorized | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

Stressauke blant kvinner og ungdom – tilbod stressmestringssamtalar

I media dei siste vekene har det vore mange artiklar om at det er ein påfallande auke i talet på stressa kvinner. Samtidig er talet på stressa ungdom i alderen 18-35 år også sterkt aukande. Eg har no inne i … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , | Kommenter innlegget