Vil du ha stresset bort frå livet ditt- utan at det kostar deg for mykje?

  1. 1.      Standard stressforebyggingspakke.

Studiemateriell som for punkt 2 ( sjå nedanfor) . Du får elles 8 samtalar, ein innføringssamtale, og 7 samtalar der du lærer multidisiplinære og  stressforebyggande vaner. Du får også skriftleg oppfølgingsinformasjon etter samtalane, primært relatert til det vi har snakka om, og litt om dei oppgåvene du skal gjere i mellom samtalane. I alt brukar eg totalt 15 timar i samtalar med deg, inkl mi planleggings/for- og etteroppfølgingstid av deg.

Ytterlegare informasjon om innhald og investeringssum får du ved å ringe meg på telefon 952 13 859.

Viktig informasjon om effekten av multidisiplinær stresscoaching:

Den stressforebyggingsmetoden som eg nyttar blir også kalla multidisiplinær stressforebygging/stresscoaching. Under ein stor stressforskningskonferanse i Danmark hausten 2012 vart det dokumentert at denne behandlingsforma har langt betre effekt på alvorleg stressa og utbrende som er sjukmelde pga stress enn det  vanleg legebehandling har. Det vart lagt fram dokumentasjon på at ca 69 % av dei langtidssjukmelde personane som nytta multidisiplinær stressbehandling var tilbake i arbeid etter 3 månadar, mot ca 33 % ved ordinær legeoppfølging. Behandlinga er forebygging der du lærer deg korleis du skal forebygge stress no og i framtida. Du lærer deg å mestre årsakene som gjer deg stressa, og du får ikke ein pille som berre døyver symptoma.

Dersom du er alvorleg stressa og vil bli kvitt plagene, ring meg umiddelbart på telefon 952 13 859.

2. Redusert stressforebyggingspakke – redusert samtaletid

Kombinasjon av sjølvstudium i form av 7 lærestoffmodular levert over nett, og redusert personleg undervisning/oppfølging i forhold til istandard-pakken.

Her får du studiemateriellet, som består av læreboka «De 7 gode vanene» av Stephen R Covey, «Stress eller ikkje stress- valget er ditt» av Bjarne Toftegård, «Få stresset bort frå livet ditt» av Per Robert Tafjord, + avspennings-cd «Hvil deg litt» av Egil Fylling og Stein Versto.

Du får 7 samtalar, kvar samtale a 45 minutt pr modul. I tillegg får du tilrettelagt enklare oppfølgingsmateriell og sjølvlæringsoppgåver i samband med kvar modul. Samla samarbeidstid 7 timar. Ring meg på telefon 952 13 859 for ytterlegare informasjon og meir info om summen du må investere for å få eit mindre stressa liv.

  1. 3.     Spesialtilpassa stressforebyggingspakke + etteroppfølging.

I tillegg til det som er nemnt i punkt 1 og 2 får du med 6 halvtimes månadlege oppfølgingssamtalar, samt muligheit til å sende meg inntil 10 spørsmål via e-post, der du får svar enten via e-post eller pr telefon. Tid for telefonsvar inntil 10 minutt.

Ring meg for meir informasjon på telefonnummer 952 13 859. Du får då også vite meir om dei positive resultata som samtalane gir, og kor mykje du treng å investere i samtalane for å få eit betre liv.

Betre valmuligheit, og tilgang til ein rimeleg samarbeidspakke.

Ved at eg legg opp fleire ulike pakkar vil du no få muligheit til å pristilpasse det omfanget du ønskjer å nytte deg av. Pakke 1 og 3 er dei som hjelper best, og pakke 2 gir deg også ei god innføring som hjelper deg godt på vegen til å bli stressfri. Her må du imidlertid gjere meir av oppfølgingsarbeidet på eigen hand, og gjerne også ha eit familiemedlem eller ein anna nærståande til noko oppfølgingshjelp og kontroll av framdrifta di.

Så, dersom du treng hjelp mot stress, ta kontakt og få stresset bort frå livet ditt.

Ring meg på 952 13 859 eller 70 25 02 46 på dagtid ( ikkje tilgjengeleg på denne før 5. august 2013). Send evt e-post til p-rotafj@online.no eller kontakt@kompetus.no

1 Response to Vil du ha stresset bort frå livet ditt- utan at det kostar deg for mykje?

  1. Tilbakeping: Det er berre å ringe………. | Stressplaget – bloggen som forebygg stress og utbrentheit, og som aukar sjølvtilliten, livstrivselen og arbeidsgleda. Ver ikkje redd for å ta kontakt, ein infosamtale gir deg svaret på om du vil få d

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s