Artikkel i full lengde

Det trenger ikke være vanskelig å skape nye vaner:

5 gode måter å forandre gamle uvaner på

Har du noe erfaring med å forandre på gamle uvaner? Du skal ikke ha forsøkt det mange dagene før du oppdager at det er ikke så lett å innarbeide nye handlingsmønstre som endrer tankemåtene, atferden din og de nye måtene du møter nye følelsesmessige reaksjoner på. Fortvil ikke. Det tar litt tid, og nye handlings- og tankemønstre tar litt tid å bli så nye vaner at du kan gjøre dem uten bevisst å forsake noe annet, dvs bevisst fortrenge de gamle vanene.

Du har begynt den sunne treningen etter nyttår. Du spiser også god mat. Men – er der allerede noen skjær i sjøen? Forsaket du ikke to treninger sist uke, og spiste du ikke alene en halv pose potetchips på lørdagskvelden? Du begynner du å tvile. Har jeg forbedret meg? Er jeg ikke på vei tilbake til de gamle vanene? Jeg tror jeg gir opp.

Ikke gjør det. Ikke gi opp. SE på hva du allerede har utrettet. Tell skrittene du har gått. Du syndet to ganger i helgen, men det var dag 17 og 18. Det betyr at du har tatt 16 skritt fremover, og to tilbake. Det er fremgang. Gamle uvaner er litt standhaftige. De kan også bli fornærmet. Presse seg frem for å se om du har glemt dem. Og de fryder seg når de merker at de ikke er glemt. Men – når du så leter frem igjen standhaftigheten din, og glemmer dem på ny i 16 nye dager, er sannsynligheten liten for at de dukker opp igjen på dag 17 og 18. Du har mer kontrollen.

Når du arbeider med å få på plass nye vaner, må du være målbevisst og ha fokus på at en skal gjennomføre forandringer, og i tillegg også ha fokus på at en skal opprettholde fokuset på nettopp det, å innarbeide forandringene til de er nye vaner.

Hva kan du gjøre for å erstatte gamle skadelige vaner med nye og verdiskapende vaner?

Hva kan du gjøre? Du skal få utdypet 5 handlinger du kan begynne på innarbeide, og for den del, akseptere. I noen tilfelle handler det like mye om å akseptere rådende fakta, og erstatte dem med nye fakta som for overta rådigheten.

1.   Forvent tilbakeslag, og godta dem

Et og annet tilbakeslaget er en naturlig del av et menneske sin livsfremgang. Du skal forvente det som en naturlig del av selvutviklingen din. Når vi strever med å innarbeide nye vaner, er det så lett å gi opp når vi merker at vi er tilbake i den gamle, vonde tralten. Det vi ikke ser er at vi i mindre grad gjør det som er negativt enn det det var før vi begynte. To skritt frem og et tilbake er tross alt et skritt frem. De gamle vanene er såre og fornærmet, og kjemper for å beholde sin gamle rett. Det er naturlig å falle i gamle handlingsmønstre inntil de nye har vunnet innpass i et mer automatisk handlingssmønster.

Det er viktig å vere klar over at vi lett kan oppleve tilbakefall når vi skal innarbeide nye vaner. Derfor – bruk litt tid på å innarbeide strategier for hvordan du: 1, skal unngå tilbakefall, 2, handle når du opplever tilbakefall. Då har du strategier på plass, og kommer deg mye lettere videre, med stand-heftig gjennomføring, fremfor å sitte og furte over at det gikk galt denne gangen også.

Se ikke på disse tilbakefallene som at du har tapt kampen om å forandre deg. Det er du og tankene dine som har styringen gjennom bevisste valg. Når du ser på tilbakefall som noe som naturlig kan følge med forandringer, skjer det ikke de store ukontrollerte katastrofene om de skulle komme. Du legger merke til at du er ute av fokus, finner frem til «fjelltoppen» som er målet ditt, og fester så blikket fast og bestemt på målet du er på vei mot, og går videre med fast, og målrettede steg. Et om gangen, og det tar av og til litt tid før du er klar for enda et steg.

del 2; Velg det daglige og regelmessige, fremfor det sporadiske og intense.

Tenk deg følgende: Du er i dårlig form, og bestemmer deg for å ta en times løpetur. Sannsynligheten er at det går mange dager før du er i stand til å ta den neste treningsturen. Hadde du tatt 20 minutter, gjort dette daglig og økt dosene, ville du trolig ha kommet deg raskere i form. Sånn er det også når du skal bygge opp andre nye vaner.

Det går lettere å bygge opp nye vaner ved at du gjør dem 15 minutter daglig i en måned, enn om du gjør dem 3 timer 3 dager på rad. Tidsbruken er den samme, men innarbeidelsen av ferdigheten blir en helt annen når du praktiserere 15 daglige minutter i en måned. Samlet tidsbruk blir også mindre i 15-minutterstilfellet. Det er flere tilfeller til at det regelmessige gir deg bedre ferdighet. En viktig faktor at du, bevisst eller ubevisst, også øver mentalt mellom de daglige innarbeidingsøktene. Du gjennomfører forbedringer, små justeringer, og når du har 30 dager på deg, blir utøvelsen av den nye vanen sterkere og sterkere.  Det er også lettere å overvinne motstanden, og skyve bort de gamle vanene som vil tilbake på plass, når de motarbeides daglig.

Konklusjonen er: Regelmessigheten er bedre enn intensiteten, selv med samme eller kortere samlet tidsbruk, når også det mentale skal akseptere nye vaner. Derfor, lag deg gjerne en plan på forhånd, der du skisserer handlingsstegene dine for en måned før du starter. Det gjør fremdriften for den nye vanen enda sterkere.

Trinn 3:  Ikke avrund praktiseringen av den nye ferdigheten for tidlig.

Alt for mange mennesker avrunder innarbeidelsen av nye vaner for tidlig. Enten fordi de tror at de ikke mestrer det likevel, fordi de ikke har blitt vesentlig bedre etter en uke, eller fordi de merker fremgang, og tror at nå er det innarbeidet. Og faller tilbake til utgangspunktet, enda en gang.

Standhaftighet er et ord når nye vaner skal innarbeides. Derfor er det viktig å fortsette også der en ser en betydelig fremgang. Fremgang er ikke dokumentasjonen på at endringer er gjennomført, men på at den er i gang. Videre praktisering innarbeider, avrunding fører deg tilbake til de gamle uvanene.

Selv om du tror at en ny vaner er innarbeidet i deg, og du nå virkelig kan den så godt at den sitter, så er det lett å falle tilbake. Gjør noe hver dag. Viderefør innarbeidingen. Forsterk handlingen ved daglig praktisering. Da lykkes du, og lykkes langt sterkere enn om du avrunder for tidlig. Gamle vaner er vonde å vende, heter det, og det er jammen meg sant.

4. Stimuler deg selv til å øve

ER det nok at et menneske innser de langsiktige fordelene ved å forandre en gammel vane? Gamle vaner kan være skadelige for helsen, eller de kan bare være noe som er et ubehag på andre måter.

Det at et menneske innser at de langsiktige fordelene er større enn de kortsiktige er svært ofte ikke nok til å gjennomføre det som skal til. Det er ofte ikke nok til å komme i gang heller. Alle kjenner fordelene ved å gjøre noe  for å bedre helsen. Noen kommer i gang i januar, men faller raskt fra. Andre kommer over hode ikke i gang.

Opphev forbudet du har i deg. Forbudet mot å gjøre noe som gjør livet bedre for deg. Finn frem til belønningene, og finn også gjerne noen som kan stimulere aktivitetene som fører deg frem til flere av livets belønninger. Tren sammen med noen, eller lei inn noen som kan hjelpe deg med å skape nye vaner. Hver gang du lar være å gjøre noe som gir livet din en fordel, gir du deg selv et forbud mot å ha et bedre liv.

Det som kalles god livspraksis innbefatter m a: Daglige og positive rutiner, Daglige gjennomføringer, Daglige planleggingsstunder, Daglige avspenningsstunder, Daglige evalueringsstunder av resultater, og en daglig god samtale med noen.

5. Benytt ekstern støtte

Det er en stor sannhet i at når et menneske skal gjøre en forandring, så er den eksterne kraften fra et annet menneske  kanskje det som bidrar til den største fremgangen. Jeg kaller dette for kick-ass-coaching, der du har noen som er der og sparker deg i baken, slik at du kommer i gang, hver dag.

Andre mennesker kan bidra med en enorm tilleggskraft. Det ser en m a ved at mange har sine personlige oppfølgingscoacher på treningsstudioer. Andre har sine personlige coacher når de skal innarbeide andre forandringer. Og som oftest er investeringen i en ekstern hjelper noe som betaler seg tilbake det mangedobbelte.

Å benytte en coach er en effektiv måte. Etter min mening er hvert enkelt menneske en coach i en eller annen setting. Derfor kan du være en coach for en kamerat, og han være det for deg, dersom dere har samme mål. Dere kan også være det med ulike mål, men ha en avtale om at dere er hverandres kick-ass-coach. At dere bruker 5-10 minutter daglig på hverandre til å hjelpe hverandre med motiveringen og med kontrollen av at det virkelig skjer, aktivitetene som ere mø gjøre for å innarbeide nye vaner.

Dersom du leier inn en ekstern coach, vil denne bidra til å kontrollere fremdriften din, motivere deg og også gi deg tips som letter fremdriften. Du blir sjekket på at du gjennomfører det du forpliktet deg til å gjøre da dere innledet avtalen. Å leie en ekstern hjelper er normalt en lønnsom investering. Dersom kapitalen kniper, så se deg om etter andre muligheter. Kameraten er allerede nevnt. Forandringer går normalt lettere når du har en hjelper.

Etter hvert som du nå har lest de 5 teknikkene, der du har fått dem spredt over 5 publiseringer, vil du normalt ha begynt å innarbeide dem mentalt. Du har fått en forståelse av hvordan hjernen din fungerer for å innarbeide nye vaner i deg. Du begynner å anvende forståelsen i måten du  praktiserer kunnskapen i form av din daglige aktivitet. Gjennom måten du organiserer aktiviteten på. Husk en ting, fremgang skapes ikke gjennom at du arbeider hardere, men smartere.

En avrundende kommentar: Forandring skjer ikke uten at du gjør det som skal til for å skape forandringen. Derfor, bestem deg for å gjøre en forandring i dag, dersom du vet at du får et bedre liv ved å gjøre en eller flere handlinger annerledes. Om det er flere skal du ikke begynne på flere på en gang. Ha fokus på den ene fjelltoppen, og gå veien til toppen av denne, før du velger deg et annet «turmål».

Lykke til.

© Per Robert Tafjord

Ps. Trenger du en coach å samarbeide  med? Ring meg på telefon 952 13 859 for en gratis 30 minutters introduksjonssamtale. I løpet av denne samtalen får du påfyll som gjør at du kommer deg i gang.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s