Category Archives: Coaching

Gjer nye oppgåver på jobben deg usikker og stressa?

Det er vanskeleg å gjere ein god jobb dersom du føler deg usikker på jobben. Ei undersøking i USA viser at leiaren sin rolle har stor innvirking på korleis innsatsen til dei ha er leiar for vil bli. Mange arbeidstakarar … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , , , , | Kommenter innlegget

Har du lyst til å gjere noko med dei problema som gjer at du blir stressa?

Stressmestring – kva betyding har det for eit menneske sin helsetilstand? Klart du kan klare å bli stressfri. Eg har no utarbeidd eit miniseminar der eg lar deg få lære korleis du skal gå fram for å ta knekken på … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

God jul til alle

Jula står for døra. Kanskje kjem det fleire innlegg før jul, kanskje ikkje. Eg vil difor nytte anledninga til å ønskje alle god jul. Lat freden få lov til å senke seg over deg og familien din resten av året. … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , | Kommenter innlegget

Kva brukar du feila dine til?

I ein artikkel i siste publisering av bladet Success skriv utgivaren Darren Hardy følgjande: «Bruk dei små feila du gjer i livet som drivstoff, ikkje som bremser». Han har opp gjennom i karrieren sin intervjua svært mange av verdas mest … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , , , , | Kommenter innlegget

God helse betrar innteninga

Eit firma er aldri sunnare enn helsetilstanden I firmaet.  Det kan vere  helsetilstanden til leiaren, men også til helsetilstanden til dei tilsette.  Det blir snakka mykje om høgt sjukefråver, og mindre om kvifor, med unntak av sterkt fokus på at … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Brukar du nok av friheita og muligheitene?

Friheit og muligheiter eksisterer berre dersom dei blir brukt, seier Philip E Humbert. Og det har han sanneleg meg rett i. Vi menneske har ei friheit til å gjere det vil vil, og benytte alle muligheiter som byr seg, innafor … Les meir

Posta under Coaching | Kommenter innlegget

Ønskjer du å ha eit meir optimalt liv?

Ønskjer du å ha eit meir optimalt liv? Vil du ha betre sjølvkjensle og sjølvtillit? Vil du få bukt med årsakene til ditt økonomiske stress? Har du lyst til å kunne ta avgjersle lettare enn du gjer i dag? Ønskjer … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Sertifisert livsoptimaliseringscoach

Eg vakna i dag tidleg med ei hyggeleg melding på mobiltelefonen min. Eg tok nyleg ein multippel choice eksamen innan Life Optimization Coaching. Den samla pensummengda er ikkje det største, i alt 26 små modular. Innan 26 tema som hjelper menneske til … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

Hugsar du korleis sikkerheitsinstruksen på flya er?

Når eg jobbar med alvorleg stressa menneske er det viktig å få dei til å vurdere korleis dei tilrettelegg livsaktiviten sin. Mange jobbar lange dagar, tidleg opp og seint i seng, og skal i tillegg ha omsorg for opptil fleire born, … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , , , , , , | Kommenter innlegget

Stresscoaching

Eg ser at den siste tida har det auka på med klikk på bloggen min der folk søker opp meir informasjon om stress, og også rundt stresscoachinga. Stress er eit forbaska plagsomt problem, som kan gjere stor skade, i verste … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , , , , | Kommenter innlegget