Author Archives: Per Robert Tafjord

About Per Robert Tafjord

Per Robert Tafjord arbeider som coach innan stressmestring og proaktiv problemforebygging med privatpersoner, større firma og det offentlige som kunder. Han lærer andre å forebygge stress og problem ved å bruke proaktive problemforebyggingsmetoder, før stress og problemer skaper vanskelige livssituasjoner. Han bruker spesialtilpasset coaching, tilrettelagt for å få alvorlig stressede og utbrente tilbake til sin gamle veremåte på kortest mulig tid. Han bruker også mange multidisiplinære stress- og problemmestringsteknikker, som i tillegg til å forebygge, også også m a øker arbeidseffektivitet og reduserer tidsbruk. Arbeidet skjer gjennom hans personlige firma Proaktivt Påfyll. Han skaper og arrangerer også kurs og seminarer knyttet til stressmestring og proaktiv problemforebygging innen mange ulike temaer. Er Sertifisert finansiell rådgiver BI, Sertifisert livscoach frå Advanced Life Coaching Institute, Sertifisert stresscoach frå Forebyg Stress ApS, og sertifisert Business Success Coach frå American University of NLP. Hovudmålsetting: Bidra til at du som medmenneske får eit betre liv, samt bruke ferdigheitene dine på best muleg måte for deg sjølv og dine medmenneske.

Latter – din beste medisin – del 2/2

Latter er krydder i kvardagen I dag litt om dei fordelane latteren kan gi deg: Fysiske helsefordeler: Den aukar immuniteten Reduserer stresshormon som har fått samle seg opp i kroppen din Reduserer smerter, latter gjer at du merker mindre smerte … Les meir

Posta under Coaching, Humor | Merkt , , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Latter er den beste medisin (2)

2. Latter er sterk medisin for kropp og sinn -Din humoristiske sans er eit av dei kraftigaste verktøya du kan nytte for å vere sikker på at humøret ditt og dei emosjonelle følelsane støttar opp under og held helsa si … Les meir

Posta under Coaching, Humor | Merkt , , , | Kommenter innlegget

Ler folk av deg?

 Om så er, ver glad. Latter er nemleg den beste medisin mot det meste. Og- det er smittsamt. ( illustrasjon Powerpoint) 1. Dei helsemessige fordelane av humor og latter Humor er smittsamt. Berre prøv og sjå kva som skjer. Lyden … Les meir

Posta under Coaching, Humor | Merkt , , , , , , , | Kommenter innlegget

Treng parforholdet ditt ei oppkvikking? Prisar med prisgaranti

Det dukka opp eit spørsmål om pris i dag på samtalecoachinga eg forklarte i ein bloggpost nedanfor for eit par dagar sidan. Kor mykje kostar denne coachinga? For å vere litt fleipete, å investere i eit parforhold er vel meir ei … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , , | Kommenter innlegget

Test/informasjon: Treng parforholdet ditt ei oppkvikking?

Den testen du blir presentert her i dag vert nytta i eit 5. samtalers coachingsprogram for å betre parforhold, og for å få bukt med stress i parforholdet. Den gjengitte teksten er direkte henta frå programmet, utan tilpassing til bloggen. … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

Har du lyst vurdere meininga i dette avsnittet?

«Der du ikke vet at du ikke vet» -Imidlertid, det meste og den viktigste kunnskapsveksten som mennesker kan få, får du når du begynner å bevege deg på utsiden av de arenaene som kan kalles «det du vet» eller også «det du vet at du … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

Er du lei av at gamle vanar er ei hindring for deg?

Dette temaet var presentert i 5 ulike presetntasjonar. Dersom du ønskjer å lese heile artikkelen i samanheng, ligg den på under ei eigen fane her på bloggen min, under «Artikkel i full lengde». Her kjem eg også til å lagre … Les meir

Posta under Coaching | Kommenter innlegget

(4) Det trenger ikke være vanskelig å skape nye vaner

4. Stimuler deg selv til å øve ( denne ble dessverre slettet ved en feil) ER det nok at et menneske innser de langsiktige fordelene ved å forandre en gammel vane? Gamle vaner kan være skadelige for helsen, eller de … Les meir

Posta under Coaching | Kommenter innlegget

(5) Det trenger ikke være vanskelig å skape nye vaner

 5. Benytt ekstern støtte ( se etter hjelp utenfor deg selv) Det er en stor sannhet i at når et menneske skal gjøre en forandring, så er den eksterne kraften fra et annet menneske  kanskje det som bidrar til den … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , , | Kommenter innlegget

(del 3) Det trenger ikke være vanskelig å skape nye vaner

Trinn 3:  Ikke avrund praktiseringen av den nye ferdigheten for tidlig. Alt for mange mennesker avrunder innarbeidelsen av nye vaner for tidlig. Enten fordi de tror at de ikke mestrer det likevel, fordi de ikke har blitt vesentlig bedre etter … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , , , | Kommenter innlegget