Author Archives: Per Robert Tafjord

About Per Robert Tafjord

Per Robert Tafjord arbeider som coach innan stressmestring og proaktiv problemforebygging med privatpersoner, større firma og det offentlige som kunder. Han lærer andre å forebygge stress og problem ved å bruke proaktive problemforebyggingsmetoder, før stress og problemer skaper vanskelige livssituasjoner. Han bruker spesialtilpasset coaching, tilrettelagt for å få alvorlig stressede og utbrente tilbake til sin gamle veremåte på kortest mulig tid. Han bruker også mange multidisiplinære stress- og problemmestringsteknikker, som i tillegg til å forebygge, også også m a øker arbeidseffektivitet og reduserer tidsbruk. Arbeidet skjer gjennom hans personlige firma Proaktivt Påfyll. Han skaper og arrangerer også kurs og seminarer knyttet til stressmestring og proaktiv problemforebygging innen mange ulike temaer. Er Sertifisert finansiell rådgiver BI, Sertifisert livscoach frå Advanced Life Coaching Institute, Sertifisert stresscoach frå Forebyg Stress ApS, og sertifisert Business Success Coach frå American University of NLP. Hovudmålsetting: Bidra til at du som medmenneske får eit betre liv, samt bruke ferdigheitene dine på best muleg måte for deg sjølv og dine medmenneske.

Alvorleg familiestress, artikkel i VG- og mi erfaring

VG hadde ein interessant artikkel om stress i går. Den fortel at alvorleg stress kan svekke barns immunforsvar. På grunn av åndsverkslova kan eg ikkje sitere mykje frå artikkelen. Den dokumenterer imidlertid at det i familiar med høgt stressnivå ofte … Les meir

Posta under Coaching, Stressforebyggende tjenester og produkter | Merkt , , , | Kommenter innlegget

Er latter berre til å le av? (Tema 5, del 3/1)

Humørpåfyll gjer godt for kropp og sjel. Humør er ikkje berre latter, det er alt som gir oss påfyll i form av latter, betre humør, smil og kjensla av indre glede.  Eg skriv i dag om følgjande: Smil, Vektlegg dei … Les meir

Posta under Coaching, Humor | Merkt , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Eg deltek på Alternativmessa i Ålesund komande helg med stand + foredrag

Har du tenkt deg på Alternativmessa i Ålesund komande helg? Etter å ha vurdert å delta nokre år, har eg i år vore spontan nok og meldt meg på. Som det jordnære mennesket eg er, vil eg vektlegge å formidle … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Zigni – en enkel og kreativ internasjonal matoppskrift

Jeg fikk en enkel oppskrift med en flyktning som jeg samarbeider med på fredagar. Det er en oppskrift på en matrett som heter Zigni. Det er i grunnen en fleksibel matrett, då du kan variere hva  du har opp i den. Grunnoppskrift … Les meir

Posta under Uncategorized | Merkt , | Kommenter innlegget

Jobbmobilen på kveldstid

Kva gjer bruken av jobbmobilen med nattesøvnen og livskvaliteten neste dag? Forskarane kjem med endå meir advarslar mot mobiltelefonen. Dei avvarer mot bruk av mobiltelefon generelt etter klokka 21, og advarer spesielt mot å bruke den jobbrelatert. Kvifor? Fordi dei har … Les meir

Posta under Coaching, Næringsrelatert informasjon om stress | Merkt , , , | Kommenter innlegget

Latter er den beste medisin (5/2)

( han her insisterte på å vere illustrasjon i dag også) Korleis kan du få meir latter og humor inn i livet? ( del 2) Eg skal snart bli bestefar – for første gong, og gler meg herleg. Kva særpreger … Les meir

Posta under Coaching, Humor | Merkt , , , , , , | Kommenter innlegget

Treng parforholdet ditt ei oppfrisking?

Reprise på tidlegare artikkel. Den testen du blir presentert her i dag vert nytta i eit 5. samtalers coachingsprogram for å betre parforhold, og for å få bukt med stress i parforholdet. Den gjengitte teksten er direkte henta frå programmet, … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Latter er den beste medisin ( 5)

Korleis kan du få meir latter og humor inn i livet ditt? Kva skal til for å kunne le meir og ha eit meir humoristisk liv? Det skal ikkje mykje til. Det er nok at du er viljug til å … Les meir

Posta under Coaching, Humor | Merkt , , , , , , , | Kommenter innlegget

Latter er den beste medisin (del 4)

Sosiale fordeler ved latter og humor Det er heva over ein kvar tvil. Latter og lette, leikne samtalar er med på å styrke relasjonane våre til andre menneske. Når vi kan le og smile saman med andre, blir vi tryggare, … Les meir

Posta under Coaching, Humor | Merkt , , , , , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Latter er din beste medisin, del 3

Ver ikkje redd din eigen skugge. Latter og humor hjelper deg med å halde deg kjenslemessig frisk Ein sunn latter forlengar livet. Det er ei sann sanning, og ikkje ei sanning med modifikasjonar. Kva no enn det siste betyr, men … Les meir

Posta under Coaching, Humor | Merkt , , , , , , | Kommenter innlegget