Har samfunnet berøringsangst mot stressforebygging?

iStock_000013064105Small (1)Konklusjon frå dansk stressforskningskonferanse:

Mi erfaring er at Danmark prioriterer stressforebygging høgare enn her i landet. M a brukar danske bedrifter stresscoacher aktivt. Danskane har også ein årleg stressforskningskonferanse, der forskarar legg fram resultat av si forskning. Konferansen i november 2013 var den tiande konferansen.

Sjølv om Danmark er meir aktive i å bekjempe stress enn vi nordmenn er, konkluderte forskarane med at stressforebygging ikkje har kome sterkt nok på dagsorden  i danske bedrifter og i dansk samfunnsstyring. Forskarane går så langt som å seie at det heller virker som om stressforebygging blir ignorert. Dei alvorlege følgene som stress skaper for privatpersonar, arbeidsliv og samfunnet for øvrig, blir det i liten grad formidla noko kunnskap om frå styresmaktene si side. Så lenge denne offentlege berøringsangsten mot å auke informasjon om stressforebygging held fram, vil følgjene vere at svært mange av dei som kan gjere noko med det, m a kommunale styresmakter og bedriftsleiarar, i liten grad gjer noko med det reelle ansvaret dei har. M a vil ein ikkje klare å redusere sjukefråver skapt av ulike arbeidsforhold som skapar stress, dersom disse uheldige forholda ikkje blir fjerna før den eller dei sjukmelde kjem tilbake til jobben.

Det er på tide å vakne opp og gjere noko med det.

(C) Per Robert Tafjord, Proaktivt Påfyll

ps. Eg er ein av få sertifiserte stressmestringsveiledarar/stresscoachar i Norge. Eg har teke utdanninga mi i Danmark, med Bjarne Toftegård i Forebyg Stress ApS som min lærar. Metoden eg brukar er multidisiplinær, dvs du lærer mange ulike måtar og metodar du kan nytte for å forebygge stress, og også få bort meir alvorleg stress og utbrentheit. Treng du hjelp, ta kontakt med meg på telefon 952 13 859, eller send ein e-post til kontakt@kompetus.no

Det same kan du gjere om du slit med ulike problem som held deg tilbake frå å leve eit meir optimalt livstrivsel.

About Per Robert Tafjord

Per Robert Tafjord arbeider som coach innan stressmestring og proaktiv problemforebygging med privatpersoner, større firma og det offentlige som kunder. Han lærer andre å forebygge stress og problem ved å bruke proaktive problemforebyggingsmetoder, før stress og problemer skaper vanskelige livssituasjoner. Han bruker spesialtilpasset coaching, tilrettelagt for å få alvorlig stressede og utbrente tilbake til sin gamle veremåte på kortest mulig tid. Han bruker også mange multidisiplinære stress- og problemmestringsteknikker, som i tillegg til å forebygge, også også m a øker arbeidseffektivitet og reduserer tidsbruk. Arbeidet skjer gjennom hans personlige firma Proaktivt Påfyll. Han skaper og arrangerer også kurs og seminarer knyttet til stressmestring og proaktiv problemforebygging innen mange ulike temaer. Er Sertifisert finansiell rådgiver BI, Sertifisert livscoach frå Advanced Life Coaching Institute, Sertifisert stresscoach frå Forebyg Stress ApS, og sertifisert Business Success Coach frå American University of NLP. Hovudmålsetting: Bidra til at du som medmenneske får eit betre liv, samt bruke ferdigheitene dine på best muleg måte for deg sjølv og dine medmenneske.
Dette innlegget vart posta under Stressforebyggende artikler og merkt , , , . Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s