Reprise: 7 måtar å behandle negative menneske ( min mest leste artikkel 3 år på rad)

037  7 måter du kan behandle negative mennesker som du møter på langs med livets landevei.

Dette innlegget var eitt av dei første eg la inn på denne bloggen då eg begynte å blogge i 2011. Det blei det mest leste innlegget mitt det første året. Stor var forbausinga mi då eg såg i årsrapporten for bloggen for 2012 at det også var det mest leste innlegget i 2012. Ut over i 2013 dukka innlegget stadig vekk opp på dagsrapportanene, og på årsstatistikken for 2013 toppa det lista over mine mest leste innlegg på ny. Eg vel å tru at det er noko i innlegget som folk er på søk etter, og tek difor eit bevisst val, og publiserer det på ny i 2014.

Har du noen gang opplevd at du prøver å forholde deg positiv selv om de andre rundt  deg fortsetter å være negative? Det ikke bare kan være, men det ER virkelig en utfordring og en påkjenning å skulle ha negative mennesker rundt seg. Selv om  du fra starten er optimistisk og lett til sinns, vil negative mennesker kunne klare å dra deg med seg nedover i humørstigen – og samtidig tappe deg for energi.

En negativ person kan kullkaste andres kjempegode planer for en god dag, og la de fleste av dine gode tanker blåse bort med gjennomtrekken som sure mennesker skaper i rommet. Det kan være barnet ditt, ektefellen din, en kollega eller sjefen. Eller hvem som helst. Det kan være at det er kronisk negativitet, men også sporadisk nagativitet kan fremkalle mange dårlige dager for deg. Likevel, du har din egen styrke. Ingen andre kan, mot din vilje, påføre deg en negativ sinnsstemning. Du kan selv gjøre ting for å forbli i et positivt lys når negativitens mørke sniker seg frem rundt deg.

  1. 1.  La det negative få passere

Uansett hva du gjør, unngå å følge opp med å krangle med en negativ person. Krangel  resulterer bare i at du heller mer bensin på bålet. En negativ person vil at  din motstand skal styrke hans negative humør og livsholdning. Når et barn er i en sur sinns-stemning, er oftest det beste resultatet å unngå alle forsøk på å overbevise dem om at det er en god dag. Så snart vi viser en tilnærmingsmåte som er noe i opposisjon med dem, vil de gripe muligheten for å overbevise deg om at livet stinker. Negativiteten intensiveres og situasjonen vil bli verre før de senere snur den til det bedre. Noen ganger er det beste du kan gjøre å forholde deg taus mens negativiteten får rast fra seg og passere forbi. Uansett hvem det er som utsetter deg for den. Og når den ikke er berettiget.

  1. 2.  Negative mennesker trenger kjærlighet og omtanke

Du veit hvor vanskelig det kan være å gi kjærlighet og positiv omtanke og  oppmerksomhet til negative mennesker. Dessverre er det ofte akkurat det de trenger. Dypt inne er ofte et negativt menneske en person som er redd for at de ikke fortjener å bli elsket. De er i hvert fall definitivt i et tankemodus som drar den ned humørmessig. Da er det vår utfordring å heve oss over den negative holdningen og likevel elske personen som sliter med en skaden selvfølelse inne i seg.

Hvordan kan du vise kjærlighet når noen er negativ? Du må lytte til hva de prøver å fortelle deg. Du kan anerkjenne følelsene ved å si f eks: ” Du høres veldig sint ut akkurat nå”,  eller ”Akkurat nå høres du så sliten ut at du viser at det tærer på humøret ditt”. Selv om du ikke forstår grunnen for personens følelser, så veit du at den negative akkurat nå har følelser som ikke er i samsvar med dine. Det kan være en grunn. Spør hvordan du kan hjelpe den negative personen. Dette viser legitim interesse i den andres lykke. Tilby en hjelpende hånd selv om du skulle få avslag. Husk å ikke ta avvisningen av din kjærlighetsgest personlig. En negativ person har ofte problemer med å motta kjærlighet fra andre. Noen ganger er dette en unntakssituasjon, noen ganger er det generelt.

  1. 3.  Fokuser på det positive

Dersom du prøver virkelig hardt er det som oftest noe positivt som kan finnes i de aller fleste situasjoner. Lat som om du er på skattejakt, og søk etter eventuelle gylne verdier i personen som du kan fremheve. Selv en negativ person har sine positive kvaliteter. Når negative personer føler at de druknes i negativitet kan det være vanskelig for dem å se det som er positivt. Ofte fokuserer mennesker for mye på negative sider ved seg selv. De glemmer å se alt det positive de er. Ofte unngår en negativ person med vilje å se det positive. De ønsker å beholde den tåkelagde utsikten. Det kan ha gått så langt at det negative har blitt en vane, og gamle vaner er vonde å vende. Ved å være forsiktig, og ved å minne den gretne vennen om det kan finnes gull ved enden av regnbuen KAN en over tid vende det vonde til noe godt. Om ikke med det samme, så når tida har fått bearbeidd, og det du har sagt begynner å få spire i tankene.

  1. 4.  Be negative mennesker om å utdype.

Av og til kan  vi høre på en uttalelse noe av årsaken til at et menneske er negativ. ”Kvinner er svikefulle”, er en slik. ”Jeg stoler ikke lenger på skatteetaten, er en annen. ”Mannen min roter det alltid til”. Kommentarene er mange. Dette er i sin korte form forvrengte sannheter lansert som sannheter. Noe kan nåes ved å hjelpe personen med å sortere gjennom denne form for forvrengt tenkning. Be om mer detaljer. Spørsmål som: ”Hvilke kvinner er svikefulle?”, eller ”Hvorfor stoler du ikke lenger på skatteetaten”” kan tvinge en person til å vurdere hva han eller hun virkelig prøver å si. En negativ person vil enten gi opp fordi det tar for mye innsats å forklare seg, eller – du kan unntaksvis oppdage at du får en vriompeis til å virkelig forklare seg til bunns i utsegnet, og deretter snakke seg gjennom det, til alt er som det skal være med humøret igjen.

  1. 5.  Distanser deg bort fra den negative personen UTEN å forsøke å påvirke denne.

Det kan være vanskelig å lære seg å løsne opp de båndene en har til negative personer, for så å distansere seg fra denne. Det har likevel en stor nytte å kunne klare det. Når ingen andre ting hjelper. En negativ person vil kjempe dersom du forsøker å forandre på dem. Dersom du vil, kan du benytte deg av litt omvendt psykologi, og være enig i alt som sies.I en artikkel om en mor som var oppgitt over sin sønns negative humør blei det fortalt at alt hun gjorde for å berolige og få ham til å føle seg bedre slo tilbake mot henne med full tyngde. Ingenting hjalp av det hun sa og gjorde. Så prøvde hun en ny strategi, hun sa seg enig i alt han sa. Da han klaget over lærerne som ikke visste noen ting, kunne hun ikke være mer enig, og var lei seg for at ingenting hadde forandret seg fra hennes tid. Hun oppdaget at etter noen minutter med enighetsdialog forandret sønnens humør seg. Han ble da mer mottakelig for andre synspunkter, og kunne finne seg i å motta- og iverksette- positive råd og ideer.

  1. 6.  Hold deg borte fra negative mennesker

Dersom du har negative mennesker rundt deg i livet ditt som kritisk påvirker din fysiske og mentale helse må du vurdere om du vil ha med disse menneskene videre i livet ditt. Noen må en ha med seg, f eks av familiemessige grunner, til dels også av arbeidsmessige grunner, selv om en kan skifte en arbeidsgiver.

Noen mennesker er så kronisk negative at du ikke har andre valg enn å fjerne dem fra livet ditt. Det ER mulig å gjøre det med venner. Og du kan finne en annen jobb dersom sjefen din eller andre medarbeidere drar deg vedvarende ned humørmessig. Andre mennesker, som barn, ektefeller og foreldre er vanskelig å fjerne fra livet ditt. I dette tilfellet kan profesjonell rådgiving være svaret. For å beskytte ditt velvære trenger du å håndheve svært strenge beskyttelsesgrenser mot negative mennesker.

  1. 7.  Hold dine egne negative tanker og atferd i sjakk

Rundt *50 % av alt stress som mennesker opplever kommer fra tankene vi har i oss, og ca det samme fra reelle fysiske påkjenninger. Derfor er, uansett hva annet en gjør, fokuseringen på egne tankemønstre det som kan gjøre den største forskjellen for å få mer positivitet i eget liv.

En negativ holdning er smittsom, men jammen kan en positiv holdning også være det. Hva skjedde sist et lite barn smilte til deg på butikken? Du smilte tilbake. Når en omgir seg med positive mennesker, og er positiv selv, styrkes den indre gleden. Omgi deg med mennesker som oppmuntrer deg, og vær en oppmuntrer tilbake.

(*  04.01.2014)det antydes i dag at  langt mer enn 50 % av stresset vårt skriver seg fra tankene våre, og langt mindre fra reelle påkjenninger. Det er nok sant, for det meste av alt stress begynner i måten vi tenker rundt en påkjenning)

Bruk positive affirmasjoner ( som er personlige positive setninger om deg selv, sagt i presens) for å overvinne negativ selvfølelse.      ( Det vil bli utviklet et affirmasjonskurs som lanseres til høsten). I affirmasjnene kan du uttrykke takknemlighet til alle de positive tingene i livet ditt, og du kan også bruke affirmasjoner til å overvinne negative tanker. Ta deg tid hver dag til å se alle de vakre tinga du har rundt deg, se det vakre som skjer, og gled deg over det. Lag din egen gledestavle der du skriver ned de små og store tinga du finner glede i. Bruk tid til å lese inspirerende tekster , artikler og  bøker, og lytt til god musikk. Med tekst når du vil etterfylles med gode tanker, uten musikk når du vil avspenne deg og slappe av.

Ta vare på deg selv åndelig. Gjør alt du kan gjøre for å bli og så forbli positiv og glad til tross for de negative opplevelsene du møter.

Verden er et bedre sted på grunn av deg. Din væremåte og dine verdier gjør at andre mennesker blir tilført verdifulle opplevelser og erfaringer.

Gled deg over livet.

Basert på Lori Radun ”7 ways to deal with negative  people in your life”.

Bearbeidd og tilrettelagt for deg av Per Robert  Tafjord

ps- ønsker du et særtrykk av denne oversendt via e-post, gi meg en beskjed ved å sende en e-post til kontakt@kompetus.no , opplys artikkel og e-postadresse. Gjør det samme om du ønsker å få heftet om affirmasjoner.

Per Robert Tafjord arbeider som coach, og er spesialisert innen stressforebyggende coaching, og coaching av mer alvorlig stressede og utbrente. Han jobber også med problemforebyggende coaching, slik at du kan få hjelp for å overvinne vanskelighetene som oppstår på grunn av uløste problemer som dukker opp regelmessig i livet ditt. Ta kontakt på telefon 952 13 859 eller via kontakt@kompetus.no for en gratis innføringssamtale ( 30 minutter) som gir deg en start på veien til et bedre liv.

About Per Robert Tafjord

Per Robert Tafjord arbeider som coach innan stressmestring og proaktiv problemforebygging med privatpersoner, større firma og det offentlige som kunder. Han lærer andre å forebygge stress og problem ved å bruke proaktive problemforebyggingsmetoder, før stress og problemer skaper vanskelige livssituasjoner. Han bruker spesialtilpasset coaching, tilrettelagt for å få alvorlig stressede og utbrente tilbake til sin gamle veremåte på kortest mulig tid. Han bruker også mange multidisiplinære stress- og problemmestringsteknikker, som i tillegg til å forebygge, også også m a øker arbeidseffektivitet og reduserer tidsbruk. Arbeidet skjer gjennom hans personlige firma Proaktivt Påfyll. Han skaper og arrangerer også kurs og seminarer knyttet til stressmestring og proaktiv problemforebygging innen mange ulike temaer. Er Sertifisert finansiell rådgiver BI, Sertifisert livscoach frå Advanced Life Coaching Institute, Sertifisert stresscoach frå Forebyg Stress ApS, og sertifisert Business Success Coach frå American University of NLP. Hovudmålsetting: Bidra til at du som medmenneske får eit betre liv, samt bruke ferdigheitene dine på best muleg måte for deg sjølv og dine medmenneske.
Dette innlegget vart posta under Stressforebyggende artikler, Uncategorized og merkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s