Grunnsteinar for personleg styrke, innlegg nr 6

072Det er til god nytte for eit menneske å ha ein sterk indre, personleg styrke. Dessverre er det alt for liten opplæring i det å styrke sin eigen sjølvtillit. Mi personlege meining er at dette skulle ha vore vektlagt som eit fag i grunnskulen. Eg er så «blåøygd» – sjølv om dagen då eg skriv dette er morgonen etter stortingsvalet 2013, at eg trur vi ville ha fått ei betre verd med mindre vold, kriminalitet, rusbruk dersom folk hadde fått opplæring rundt det å få betre sjølvkjensle og sjølvtillit.  Eg trur også vi ville ha fått ein sterk og lønsam nedgang i psykiske følgjeskadar dersom menneske som slit får hjelp til å styrke sjølvtilliten sin.

Eit menneske som kan å takle uventa og krevande utfordringar, som veit korleis ein kan utvikle positiv tenking sjølv i motgang,  vil lettare takle uventa og krevjande påkjenningar, og beskytte seg sterkare mot dei deprimerande påkjenningane dette kan medføre.

Kva anna gir god sjølvtillit til oss? Det gjer m a at vi stoler meir på våre eigne val. Vi kan også stå meir i mot press frå andre, noko som m a gjer at ungdom tør hevde sine eigne meiningar sterkare, og også stå i mot gruppepress, heve seg over mobbing, og også la vere og vere mobbarar. God sjølvtillit er motgift mot mange reelle og mentale plager. Stå på.

( c) Per Robert Tafjord, KreAktiv formidling

Bruk for ein samtale rundt coaching, livsstyrke og personleg framgang? Ring meg for ein gratis introsamtale på telefon 952 13 859

About Per Robert Tafjord

Per Robert Tafjord arbeider som coach innan stressmestring og proaktiv problemforebygging med privatpersoner, større firma og det offentlige som kunder. Han lærer andre å forebygge stress og problem ved å bruke proaktive problemforebyggingsmetoder, før stress og problemer skaper vanskelige livssituasjoner. Han bruker spesialtilpasset coaching, tilrettelagt for å få alvorlig stressede og utbrente tilbake til sin gamle veremåte på kortest mulig tid. Han bruker også mange multidisiplinære stress- og problemmestringsteknikker, som i tillegg til å forebygge, også også m a øker arbeidseffektivitet og reduserer tidsbruk. Arbeidet skjer gjennom hans personlige firma Proaktivt Påfyll. Han skaper og arrangerer også kurs og seminarer knyttet til stressmestring og proaktiv problemforebygging innen mange ulike temaer. Er Sertifisert finansiell rådgiver BI, Sertifisert livscoach frå Advanced Life Coaching Institute, Sertifisert stresscoach frå Forebyg Stress ApS, og sertifisert Business Success Coach frå American University of NLP. Hovudmålsetting: Bidra til at du som medmenneske får eit betre liv, samt bruke ferdigheitene dine på best muleg måte for deg sjølv og dine medmenneske.
Dette innlegget vart posta under Stressforebyggende artikler, Uncategorized og merkt , , , , , . Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s