Monthly Archives: september 2013

Kva hindrar deg? Del 4 Bli ikkje ståande fast i fortida

Det er mykje lettare enn dei fleste av oss trur å bli ståande fast i fortida si. Vi let opplevingar og erfaringar frå den gong då få hindre oss i å gjere noko vi har lyst til, berre fordi vi … Les meir

Posta under Coaching | Merkt | Kommenter innlegget

Kva hindrar deg? Del 3: Eg kan ikkje klare det

Vi menneske legg alt for mange hindringar i vegen for oss sjølv ved å tenkje: » Eg kan ikkje klare det». I dei fleste tilfelle er det som hindrar oss like «vanskeleg» å overvinne som det er å kome forbi … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , | Kommenter innlegget

Kva hindrar deg? Del 2: Perfeksjonisme

Når eg jobbar med stressa menneske, er det påfallande kor mange av dei stressa som dreg fram at dei er perfeksjonistar. Alt MÅ vere perfekt. Kvifor må det vere det? Må ein ting du gjer vere betre enn det du … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Kva hindrar deg i å gjere meir av det du har lyst til å gjere?

Eit menneske som let vere å gjere ting dei har lyst til, skaper ubevisst meir ubehag for sine eigne liv. Når du har lyst til å gjere, men let vere å gjere det, undergrev du ditt eige livsinnhald. Treng du å ha det … Les meir

Posta under Coaching | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

Bloggjubileum – innlegg nr 200

 Det er hundrevis av språk i verda, og eit smil kan snakke dei alle. (ukjend) Dette innlegget som eg skriv her her eigentleg ikkje noko anna hensikt enn å markere at det er  mitt blogginnlegg nr 200 på Stressplagetbloggen. Eg … Les meir

Posta under Uncategorized | Merkt , | Kommenter innlegget

Er det ikkje på tide at du legg bort draumane dine?

 Grunnen til at eg stiller spørsmålet ovanfor skriv seg frå følgjande kommentarar som eg overhøyrde i ein samtale mellom to personar sist veke. Den eine seier: – Korleis går det med planane dine om å …………………»  Då seier den andre» … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Litt kjapp info om stressforebygging på arbeidsplassen. Stress er årsak til over 50 % av all sjukdom. I tillegg er stress på arbeidsplassen årsak til rundt 50 % av sjukefråveret. All kunnskap som redusrer stress er følgjeleg med på å … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Har du lyst til å ta knekken på stresspåkjenningane dine?

Gratis mini e-bok om stressforebygging. Alle som er eller har vore plaga med å vere stressa, veit at det kan vere svært slitande. Det treng ikkje vere slik. Du kan sjølv gjere mykje for å unngå å bli det, eller … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Grunnsteinar for personleg styrke, innlegg nr 6

Det er til god nytte for eit menneske å ha ein sterk indre, personleg styrke. Dessverre er det alt for liten opplæring i det å styrke sin eigen sjølvtillit. Mi personlege meining er at dette skulle ha vore vektlagt som … Les meir

Posta under Stressforebyggende artikler, Uncategorized | Merkt , , , , , | Kommenter innlegget

Gratis minibok (47 sider) om stressforebygging

 «Få stresset bort fra livet ditt – veien fra stress til suksess» er ei minibok om stressforebygging ( på bokmål). Boka er på i alt 44 sider. Deui 31 første sidene inneheld viktig stressforebyggande informasjon. Dersom du les, og gjer … Les meir

Posta under Stressforebyggende tjenester og produkter | Merkt , , | Kommenter innlegget