Grunnsteinar for personleg styrke4

Blomstring Kva er livets små og store kriser? Dei kan vere: 1. Grunnlag for framtidsproblem, eller 2. Knoppar som dannar grunnlaget for framtidig suksess.

Det er heilt uråd  å leve eit langt liv utan ei og anna regnbyga. Likevel, det kan sjå ut som enkelte menneske gong på gong vert råka av regn som ikkje treff andre menneske. Dei klagar og syt om at dei trekkjer til seg alt som er av elendigheit. Og det er langt på veg sant.

Det er noko som heiter det vi tenker, det blir vi. Likeeins er mangel på tenking noko som gjer at vi blir verande slik som vi var. Utan å forandre oss. Det vert også sagt at i alle problem ligg der ei løysing. Dersom eit menneske ikkje forsøker finne løysingane når noko motgang oppstår, ja, kva då? Har ein lært noko neste gong ein havnar opp i same styret? Nei, i liten grad.

Ver proaktiv når du møter utfordringar. Tenk litt på kva du kan gjere, og finn 3-5 idear som fjerner problemet – ein gong for alle.

Difor – kriser kan vere grunnlaget for framtidig suksess når du gjer noko positivt med motbøren.

(c) Per Robert Tafjord

About Per Robert Tafjord

Per Robert Tafjord arbeider som coach innan stressmestring og proaktiv problemforebygging med privatpersoner, større firma og det offentlige som kunder. Han lærer andre å forebygge stress og problem ved å bruke proaktive problemforebyggingsmetoder, før stress og problemer skaper vanskelige livssituasjoner. Han bruker spesialtilpasset coaching, tilrettelagt for å få alvorlig stressede og utbrente tilbake til sin gamle veremåte på kortest mulig tid. Han bruker også mange multidisiplinære stress- og problemmestringsteknikker, som i tillegg til å forebygge, også også m a øker arbeidseffektivitet og reduserer tidsbruk. Arbeidet skjer gjennom hans personlige firma Proaktivt Påfyll. Han skaper og arrangerer også kurs og seminarer knyttet til stressmestring og proaktiv problemforebygging innen mange ulike temaer. Er Sertifisert finansiell rådgiver BI, Sertifisert livscoach frå Advanced Life Coaching Institute, Sertifisert stresscoach frå Forebyg Stress ApS, og sertifisert Business Success Coach frå American University of NLP. Hovudmålsetting: Bidra til at du som medmenneske får eit betre liv, samt bruke ferdigheitene dine på best muleg måte for deg sjølv og dine medmenneske.
Dette innlegget vart posta under Coaching. Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s