Vær stille – og kjenn at du du lever – og kjenn hvordan du lever

Del 1-3 . tidligere presentert på www.godlune.wordpress.com i 3 deler, her presentert i sin helhet

Husker du siste gang du var helt stille? Da du bare satt der? Uten å gjøre noe som helst, annet enn det å skulle være stille?

For de aller fleste av oss er dette svært lenge siden. At vi var stille nok til å kjenne pulsen vår slå i kroppen. På en måte høre den. Der du la merke til hvordan pulsrytmen forplantet seg gjennom kroppen. Der du samtidig lyttet etter de beskjedene som hjertet ditt ønsker å formidle til deg.

Jeg regner med at du sier at du faktisk ikke kan huske siste gang du satt stille på denne måten. Derfor – du skal stoppe lesingen en stund, her og nå. Dersom du ikke stopper opp nå – og tenker du kan gjøre det senere, vil du da gjøre det senere? Om du er som 97 % av folket vil du ikke gjøre det senere. Da er det andre ting som opptar tankene. Derfor – før jeg skriver mer til deg skal du enkelt og greitt ta deg tid til å bare sitte der, puste rolig, slik du gjorde frem til du begynte å lese dette. Deretter skal du puste dypere, og også lytte til hjerteslagene dine, til pulsen din. Og kjenne etter hvordan du har det i kroppen.

Derfor- du får ikke mer om dette før en dag senere. Følg med. Mer kommer, med samme overskrift, merket del 2

© Per Robert Tafjord, KreAktiv formidling / Kompetus as

Tlf 952 13 859

Vær stille – og kjenn at du du lever – og kjenn hvordan du lever

Del 2

Vi mennesker finner så mange unnskyldninger for å utsette. I så stor grad at det er et problem for mange mennesker. Derfor fikk du ikke mer tekst i går, fordi jeg tror at du som leser videre i dag faktisk stoppet opp og lyttet til deg selv i går. Du fikk litt mer innblikk i din indre verden, du fikk mer kontakt med dine egne beskjeder, meldinger som kroppen din gir deg. Var noen av den positive og noen mer negative? Uansett, de har betydning for deg. Verdsett det de forteller. De har med verdier til deg.

Det finnes så alt for mange «gode» unnskyldninger for ikke å ta kortere eller lengre pauser med omtanke for seg selv. Hovedårsaken for folk flest er: «Jeg har for mye å gjøre» – også når det gjelder å se TV. Avtaleboken er full, selv når vi ikke bruker avtalebok. «Må gjøre»-listen krever for mye tid, selv når en ikke har en slik liste, og følgelig har vansker med å vite hva en skal begynne med, og derfor ikke kommer seg i gang.  

Har du et forhold til ordet forpliktelse? Det er så lett å si « Jeg skal prøve å få tid til……………» Det en skal prøve å få tid til – har en ofte en unnskyldning for å la være. Når en sier at en forplikter seg til overfor seg selv, er det mye lettere å føle seg forpliktet til å gjøre det. Og- er ikke vi selv det viktigste mennesket vi skal gi forpliktelser til? Min forpliktelse til meg selv fra og med denne dagen dette skrives, dvs 28.03.2013 er at badevekten skal vise 12 kg mindre ved årets utløp. Det innebærer mer mosjon, regelmessig. Noe hver dag. Det innebærer en ting til, i tillegg til mosjonen, at jeg tar med en rolig stund hver dag og samarbeider i det stille med kroppen min.

Det finnes så mange unnskyldninger for å utsette. Du skal få noen av dem her, og det kan være godt å kjenne seg igjen. Samtidig – du skal vite at svært mange mennesker har overvunnet utsettelsestrangen – overvunnet den negative effekten av «I morgon, i morgon, men ikkje i dag»- tankegangen. Det krever litt standhaftighet å komme i gang, men følgene er svært gode, både på kort og på lang sikt.

Her følger noen av de mer vanlige unnskyldningene et menneske bruker får å la være å innvilge seg selv de helsebringende stille stundene:

 1. 1.   Jeg har det alt for travelt til å bare sitte stille, og jeg finner ikke tid til det.

Du skal ikke sitte stille hele dagen. De første gangene  må du innvilge deg selv tid – slik at du finner din stille stund. Jeg og du og alle andre vil ikke ha vansker med å finne de 5-10 minuttene som er nok- i hvert fall for å komme i gang. Der vi bare sitter stille – og kobler ut. Det er vitenskapelig bevist at folk tenker best når de ikke tenker bevisst. Når de tar de stille stundene. Derfor- de stille stundene vil litt etter litt etterfylle deg også med verdier når du benytter de stille stundene. Hva så om følgene av at du ikke begynner å praktisere de stille stundene gjør at du blir mer sliten, mindre effektiv, og kanskje også syk og sykmeldt? Du sparer inn tiden du bruker i form av at du er mer effektiv.

 1. 2.   Jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det når jeg skal være helt stille.

Dette er en vanlig kommentar. Fordi vi ikke er vant med å være stille uten å gjøre noe. Ingen – eller i hvert fall svært få, har hatt noen opplæring i å være stille- og lytte til kroppen, uten å tenke på noe spesielt. Til å la det som evt vil komme få lov til å komme. Derfor kan det også skje at du ikke føler at du har noe nytte av dette – de første gangene. Som med alt annet må noe mestres for å gi effekt, og hva mestrer du uten at du har gjort det til en vane? Ofte kommer effektene som en langtidseffekt, der godene først merkes langt senere. I mange tilfeller kan det forlenge livet ditt med adskillige og langt mer effektive år. Så derfor – ta deg en stille stund hver dag, og let ikke etter merkbar nytteeffekt. Den er der – garantert.

 1. 3.   Jeg føler meg utrygg når jeg er stille – og jeg liker ikke de tankene som dukker opp i meg.

OM dette er din unnskyldning, takk deg selv fordi du er så ærlig med deg selv. I stedet for å undertrykke de tankene som dukker opp i dine stille stunder – ønsk dem velkommen. Det er beskjeder til deg – som lengter etter at du tar tak i dem og gjør noe med dem. SE, føl, kjenn, hør, smak på det du finner, alt etter hvilken sans du mest foretrekker å motta beskjeder med. Den «frykten» du møter når du sitter stille vil etter hvert forvandle seg til «Frukten» som du høster resultater fra.

 1. 4.   Jeg klarer ikke å sitte stille i 5-10 minutter – jeg begynner å kjede meg

Dette er heller ikke uvanlig. At en får dårlig samvittighet for at en ikke er produktiv. Men vær tålmodig – om det skulle være vanskelig med fem minutter de første gangene, er 3 minutter bedre enn null minutter. Så kan du øke etter hvert til 5, så 7 og deretter 10 minutter. Mest sannsynlig vil du litt etter litt begynne å forlenge tiden enda mer, fordi du oppdager at du ikke er uproduktiv, men tvert i mot adskillig mer produktiv etter hver mental hvilepause.

 1. 5.   Hva er vitsen??

Du ser den kanskje ikke umiddelbart. Men, still deg selv «motstpørsmål». –Hva er vitsen med god helse? Hva er vitsen med et godt familieliv? Hva er vitsen med god økonomistyring?  Vitsen med de rolige stundene er at det har betydning for alt dette – på ulike måter, fordi det gir verdier til dine tanker, helse, sinn og alt annet som er med og preger livet ditt. Så- er da ikke de stille stundene verdipåfyll godt nok?

 1. 6.   Jeg er næringsdrivende, og jeg kan ikke se at de stille stundene kan gjøre meg bedre

De stille stundene er minst like viktige for næringsdrivende som for andre mennesker. En næringsdrivende sine tanker går ofte på høygir. Det er mange ting som skal utvikles, forbedres, kontrolleres, snakkes om med medarbeidere, + mye annet. Da er det stille stundene viktigere enn mange næringslivsledere er klar over. Når du setter deg ned, lukker øynene, og distanserer deg bort fra utfordringene aktivt, vil du – selv når tankene den første tiden er til stede i de ulike utfordringene, merke at du blir litt roligere. En roligere kropp er mer i kontakt med hjerneaktiviteten. Du hører mer hva den vil fortelle deg. Det er ikke tilfeldig at mange får de gode ideene på morgenkvisten når hjernen er i et rolig modus.

Hva innebærer bedre ideer? Normalt gir de mer avkastning, mer fornøyde tilsatte, bedre samharmoni, større familieharmoni og mye, mye annet. Konklusjonen er – det stille stundene gjør deg bedre. Du kommer til å merke det, og litt etter litt kommer du kanskje til å innvilge deg enda flere stille stunder. Nyt dem – de forbedrer.

© Per Robert Tafjord, KreAktiv formidling / Kompetus as Tlf 952 13 859

Del 3

Hva skjer når et menneske begynner å ta seg tid til å ha en avspenningsstund hver dag? Der du bare sitter stille – og lar det som kroppen din vil skal skje  – få lov til å skje? Som i alt annet som trenger å forandres, som trenger å bli en ny vane, er det et ord som har stor betydning, og det er ordet UTHOLDENHET. Når noe skal forandres går det litt tid før en begynner å merke forandringene. Det gjør at mange gir opp før en ny vane blir etablert. Og- det tar 28 dager å etablere en ny vane, og det må da gjøres daglig.

Litt etter litt vil du begynne å oppdage at de stille stundene begynner å gjøre noe med deg. Du kommer mer i en god ro, og du merker ettervirkningene på kroppen din. Plutselig en dag merker du at du virkelig ser frem til den stille stunden din. Og du oppdager at den har begynt å gi deg noe. Du oppdager at du går mer inn i selvrefleksjoner, og du oppdager at du finner svar, enten underveis i den stille stunden, eller i etterkant. Vær da klar over at svarene oftest ikke kommer i lange utgreininger, men like gjerne i form av stikkord, bilder, følelser, avhengig av hvordan du selv setter pris på å få nye inntrykk.

Du vil begynne å oppdage at du forandrer deg. Mer harmoni. Bedre selvfølelse. Flere svar på spørsmål du har. Trygghet. Et bedre samarbeid med kroppen din. Mer av lystfølelsene. Gledene. Roen.

Derfor, du skal begynne allerede i dag. I små doser. Hva vil du da oppnå? Det varierer fra menneske til menneske, men om «bare» en av de etterfølgende opplevelsene skjer med deg, vil du likevel få et langt bedre liv.

 1. 1.   En stille stund gir deg lettere tilgang til dine egne verdier.

Du har en mengde kunnskap i deg. De fleste mennesker er langt klokere enn de selv forestiller seg. Vi har oftest de rette svarene, men vi tar oss for lite tid til å lytte til det vi selv har. Vi stoler ofte mer på andre. Derfor, et av formålene med dine stille stunder kan være å lytte mer til dine egne svar. Om du ikke gjør det – tar deg tid- hvordan kan du da klare å høre hva kroppen din og tankene dine forteller til deg?

 1. 2.   En stille stund øker energinivået ditt

Mange mennesker er redde for å ta pauser. M a fordi de tror at de blir uglesett av ledere ( noe de rett nok ofte blir) og er late. Sannheten er – en maskin som går hele tiden, uten pauser, får raskere sammenbrudd enn en maskin som får hvile seg og som får regelmessig vedlikehold. De små stille stundene er en slik form for vedlikehold. Da – mens du tilsynelatende ikke gjør annet – «later» deg, smører du maskindelene dine, etterfyller energier, og på toppen av det hele, du rydder opp i tankesystemet ditt slik at de gode ideene får raskere vei til å bli oppdaget, og til å bli mer benyttet.

 1. 3.   Stille stunder hjelper deg å løse de problemene som bruker opp mye av energien din

Hva bruker vi når vi skal løse problemer? Jo, vi bruker den indre visdommen vår. De inntrykkene som er lagret i hjernen vår. Det som er oss. Vi kan selvsagt slå opp i bøker eller på nettet, finne noe og bruke det, uten å reflektere rundt det. Men er det det som passer oss best? Nei. Det som passer oss best er det som samstemmer med vår egen visdom. Hvordan finner vi den best? Ved å sitte stille og reflektere. Ved å la tanker og inntrykk få komme, og ved at noen av dem får gå, slik at det som er det beste blir værende igjen som det mest aktuelle.

 1. 4.   Stille stunder reduserer reaktiviteten din – det gjør deg mer proaktiv ved at du får svar i fra ditt indre om hva og hvordan du kan løse ting best mulig.

Vi mennesker står daglig overfor problemer, både små og store. Noen av oss sier æsj hver gang de møter et problem som hindrer dem. Andre sier jippi, og gler seg til å finne de beste løsningene på utfordringen de står overfor. De iverksetter handlinger, gjerne etter å ha tatt seg en stille stund. Der de finner frem til flere handlinger som kan være nyttige. Etter den stille stunden eksperimenterer de, gjennomfører og får «problemene» bort. Når du står overfor et problem, noe som krever løsning, finn da frem roen i deg, vær stille og gjør det du finner frem til. Da løser du problemer langt lettere.

 1. 5.   Stille stunder gjenskaper kroppens naturlige rytme og harmoni

Når vi har gått for lenge uten å gi oss selv stille stunder vil vi ofte være «litt på tuppa». Opptrekt, oppkavet. Vi får ikke forbrent stresshormonene, vi mestrer ikke stresset. Vi bryter ned kroppen, og kan – når dette får vedvare, til slutt gå på virkelig slitende stressbelastninger og utbrenthet.

De stille stundene er en svært god måte å forebygge alvorlige stressbelastninger på. Noe av stresshormonene forbrennes når du identifiserer deg med kroppen din, slapper av og gir slipp på. Et stresset menneske handler annerledes under stress enn når det samme mennesket er i ro og harmoni. Til mer stresset du blir, til mindre rasjonelt samhandler du med deg selv, og med andre. Derfor er de stille stundene til stor nytte for deg, mentalt så vel som fysisk.

 1. 6.   Stille stunder gjørr deg fysisk bedre

Høres dette motsigende ut? Det er dokumentert at de fleste  mennesker som begynner å ta seg stille stunder også får bedre fysisk helse. Hvorfor? Det er langt mer koselig å mosjonere når kroppen er i harmoni. Et stresset menneske trener normalt mindre og mindre etter hvert som en blir mer og mer stresset. Mosjonen blir forsaket fordi en må ha mer tid til å gjøre det som reduserte energireserver medfører av avtakende produktivitet. Så- når du benytter de stille stundene vil du øke energireservene. Du kan også innimellom bruke mosjonsturer som dine stille stunder.

 1. 7.   Stille stunder gir deg lettere tilgang til din kreative stemme

Hallo- hva er min kreative stemme? Har jeg noe sånt? Det er vel ikke alle som er forunt å være kreative? Svaret er, jo det er faktisk det. Kreativiteten er noe vi har i oss, noe vi er født med. Det kan sees på som en «mental muskel». Til mer den trenes, til sterkere blir den. Til mer den får lov til å bli benyttet, til oftere kommer de gode ideene. Svarene på din kreativitet. Du kan benytte den langt mer både i privatlivet og i næringslivet/jobben. Hvordan får du tilgang til den? Ved å ta deg stille stunder, stoppe opp og unne deg å være stille. La inntrykkene få lov til å komme. Ofte kan de se merkelige ut, men la dem få komme. Bruk i etterkant bevisst tid på å reflektere mer rundt dem, – også i stille stunder, der du kan avbryte deg, gå ut av den stille stunden, notere ned det som kreativiteten din forteller deg, for så å gå inn igjen i den stille stunden, og finne enda flere løsningselementer å bygge videre på. Du hører de gode ideene dine bedre når det er stille rundt deg.

 1. 8.   Stille stunder øker fokuset ditt

Vi mennesker har en lei tendens til å fokusere på det vi ikke liker, det vi ikke vil ha med i livet. Det vi ikke ønsker. Og det er en kjennsgjerning – det vi fokuserer på og tenker mest på – det tiltrekker vi oss mer av. Som oftest. Så hvorfor ikke gjøre en forandring. Begynne å ha mer og mer fokus på det en ønsker seg mer av? Ta seg stille stunder der en reflekterer rundt det du vil ha mer av. Der du tenker mer på øsnkene dine, målene dine – og på hvordan du kan nå dem. Hva du må gjøre av små steg på veien til det som du selv velter å ha fokus på.

 1. 9.   Stille stunder ER livsviktig

I verste fall, mangel på stille stunder kan gjøre et menneske så stresset at det er en dødsårsak. De stille stundene gjør godt for immunsystemet ditt, det bygger opp motstandskrefter mot sykdommer. Det gjør at tanker/kropp/ sinn/ åndelighet kommer i en langt mer positiv samharmoni. Du styrker alle viktige elementer i livet ditt. Livshjulet ditt er balansert. Du har ikke et liv som humper og går, der du av og til er nesten på felgen, for i neste fase å være halvfull av luft. Du kjører fremover og føler behaget, samtidig som du er full av energi.

Ettertanke: Er det verdt det? Å gjøre en liten daglig innsats som gir deg så mye ekstra? Som gjør deg harmonisk og hel? Mitt svar er: Ja, det er verdt det for oss alle. Det krever liten innsats. Den stille stunden er et viktig element på veien til en fullgod helse og livsbalanse.

© Per Robert Tafjord, KreAktiv formidling / Kompetus as

Tlf 952 13 859

Se også bloggen: http://www.stressplaget.wordpress.com og  hjemmesiden http://www.stressplaget.no , samt hjemmesiden www.godlune.no

Ps. Noen av dere som kommer til å ta dere tid til å lese denne artikkelen har behov for stressmestringsveiledning eller annen form for coaching som kan gi deg mer av «Det optimale liv». Vær ikke redd for å ta kontakt med meg på telefon 952 13 859.

About Per Robert Tafjord

Per Robert Tafjord arbeider som coach innan stressmestring og proaktiv problemforebygging med privatpersoner, større firma og det offentlige som kunder. Han lærer andre å forebygge stress og problem ved å bruke proaktive problemforebyggingsmetoder, før stress og problemer skaper vanskelige livssituasjoner. Han bruker spesialtilpasset coaching, tilrettelagt for å få alvorlig stressede og utbrente tilbake til sin gamle veremåte på kortest mulig tid. Han bruker også mange multidisiplinære stress- og problemmestringsteknikker, som i tillegg til å forebygge, også også m a øker arbeidseffektivitet og reduserer tidsbruk. Arbeidet skjer gjennom hans personlige firma Proaktivt Påfyll. Han skaper og arrangerer også kurs og seminarer knyttet til stressmestring og proaktiv problemforebygging innen mange ulike temaer. Er Sertifisert finansiell rådgiver BI, Sertifisert livscoach frå Advanced Life Coaching Institute, Sertifisert stresscoach frå Forebyg Stress ApS, og sertifisert Business Success Coach frå American University of NLP. Hovudmålsetting: Bidra til at du som medmenneske får eit betre liv, samt bruke ferdigheitene dine på best muleg måte for deg sjølv og dine medmenneske.
Dette innlegget vart posta under Stressforebyggende artikler og merkt , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmerk permalenkja.

1 Response to Vær stille – og kjenn at du du lever – og kjenn hvordan du lever

 1. Tilbakeping: Del 3: Vær stille – og kjenn at du du lever – og kjenn hvordan du lever | GODLUNE

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s