Informasjon om stressforebyggande teneste

1. Redusert stressforebyggingspakke – redusert samtaletid

Kombinasjon av sjølvstudium i form av 7 modular levert over nett, og redusert personleg undervisning/oppfølging enn i standard-pakken.

Her får du studiemateriellet, som består av læreboka «De 7 gode vanene» av Stephen R Covey, «Stress eller ikkje stress- valget er ditt» av Bjarne Toftegård, «Få stresset bort frå livet ditt» av Per Robert Tafjord, + avspennings-cd «Hvil deg litt» av Egil Fylling og Stein Versto.

Du får 7  samtalar,  kvar samtale a 45 minutt pr modul. I tillegg får du tilrettelagt enklare oppfølgingsmateriell og sjølvlæringsoppgåver i samband med kvar modul. Samla samarbeidstid 7 timar. Informasjon om investeringssum og meir om oppfølging får du ved å kontakte meg på tlf 952 13 859.

2.Standard stressforebyggingspakke. Studiemateriell som for punkt 2. Du får elles 8 samtalar, ein innføringssamtale, og 7 samtalar knytt til innlæringa av nye stressforebyggande vaner. Du får også litt skriftleg oppfølgingsinformasjon etter samtalane, primært relatert til det vi har snakka om, og litt om dei oppgåvene du skal gjere i mellom samtalane. I alt brukar eg totalt 15 timar i samtalar med deg, inkl mi planleggings/for- og etteroppfølgingstid av deg. Kontakt meg på 952 13 859 for meir info om investeringssum og ytterlegare innhald.

3. Spesialtilpassa stressforebyggingspakke + etteroppfølging. I tillegg til det som er nemnt i punkt 1 og 2 får du med 6 halvtimes månadlege oppfølgingssamtalar, samt muligheit til å sende meg inntil 10 spørsmål via e-post, der du får svar enten via e-post eller pr telefon. Ytterlegare innhald blir avtalt i introsamtale. Ring meg på 952 13 859.

Investeringssum etter innhald og avtale.

Betre valmuligheit, og tilgang til ein rimeleg samarbeidspakke.

Ved at eg legg opp fleire ulike pakkar vil du no få muligheit til å pristilpasse det omfanget du ønskjer å nytte deg av. Pakke 2 og 3 er dei som hjelper best, og pakke 1 gir deg også ei god innføring som hjelper deg godt på vegen til å bli stressfri. Her må du imidlertid gjere meir av oppfølgingsarbeidet på eigen hand, og gjerne også ha eit familiemedlem eller ein anna nærståande til noko oppfølgings-hjelp og kontroll av framdrifta di.

Så, dersom du treng hjelp mot stress, ta kontakt og få stresset bort frå livet ditt.

Ring meg på 952 13 859 eller 70 25 02 46 på dagtid. Send evt e-post til p-rotafj@online.no eller kontakt@kompetus.no

About Per Robert Tafjord

Per Robert Tafjord arbeider som coach innan stressmestring og proaktiv problemforebygging med privatpersoner, større firma og det offentlige som kunder. Han lærer andre å forebygge stress og problem ved å bruke proaktive problemforebyggingsmetoder, før stress og problemer skaper vanskelige livssituasjoner. Han bruker spesialtilpasset coaching, tilrettelagt for å få alvorlig stressede og utbrente tilbake til sin gamle veremåte på kortest mulig tid. Han bruker også mange multidisiplinære stress- og problemmestringsteknikker, som i tillegg til å forebygge, også også m a øker arbeidseffektivitet og reduserer tidsbruk. Arbeidet skjer gjennom hans personlige firma Proaktivt Påfyll. Han skaper og arrangerer også kurs og seminarer knyttet til stressmestring og proaktiv problemforebygging innen mange ulike temaer. Er Sertifisert finansiell rådgiver BI, Sertifisert livscoach frå Advanced Life Coaching Institute, Sertifisert stresscoach frå Forebyg Stress ApS, og sertifisert Business Success Coach frå American University of NLP. Hovudmålsetting: Bidra til at du som medmenneske får eit betre liv, samt bruke ferdigheitene dine på best muleg måte for deg sjølv og dine medmenneske.
Dette innlegget vart posta under Uncategorized. Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s