Monthly Archives: januar 2013

GLADE familiar – Gode Lærerike Aktivitetar Dagleg Engasjerer familien

Kva er GLADE familiar? Dette er ei samling kurs- og samtalekveldar tilrettelagt av Therese Stave Hovland og Per Robert Tafjord. Therese er utdanna sjukepleiar – med vidareutdanning innan kosthalds- og forebyggande livsstilsrettleiing, samt innan student- og yrkesretta rettleiing. Per Robert er sertifisert coach … Les meir

Posta under Uncategorized | Kommenter innlegget

Tankefrø til ettertanke / intellektuell underhaldning

Intellektuell underhaldning Eit kinesisk tankefrø seier: «Læraren opnar døra, men du må sjølv gå gjennom».  Dette tankefrøet seier svært mykje, også mellom linjene. Og det sjølv om det ikkje tek ei heil linje å skrive. Svært mange av oss, eg … Les meir

Posta under Tankefrø | Merkt , , , , | Kommenter innlegget

Ha ikkje for høg terksel for å ta kontakt når du er stressa

Ring meg når du har lyst til å snakke med nokon om stressplagene dine. Tlf 952 13 859. Besøka på Stressplaget-bloggen har auka jamnt ut over året i 2012. Mange som er innom her og les artiklar som eg har … Les meir

Posta under Stresstips | Merkt , , , , , | Kommenter innlegget

Eg er glad i deg / eg elskar deg

Mor Theresa sa følgjande tankefrø: – Ver ikkje redd for dei små og gode orda. Dei tek ikkje lang stunda å seie, men ekkoet vil alltid rulle. Dette er svært fornuftige ord. Likevel har vi menneske ofte vanskar med å … Les meir

Posta under Stresstips | Merkt , , , , , , , | Kommenter innlegget

Hjelper du meg spreie kunnskap om stressforebygging?

Eg har ei oppmoding til deg som regelmessig eller meir sporadisk les det eg skriv her på bloggen: Dersom du kjenner nokon som har godt av å lese og lære meir om stress-forebygging, eller som også treng bistand med å … Les meir

Posta under Stresstips | Kommenter innlegget

Verdien av å blogge om stress ( snart 6000 klikk)

Stressplaget-bloggen nærmar seg 6.000 klikk, og vil truleg passere dette i løpet av denne helga. Kvifor sit eg og formidlar ulike eigne og andre sine innlegg om stressplager, måtar å forebygge på, og tiltak som eit menneske, samt ansvarlege arbeidsgjevarar … Les meir

Posta under Stresstips | Merkt , , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Multidisiplinær stressbehandling

Kva er eigentleg multidisiplinære behandlingsformer som blir brukt mot sjukdomar og langtidsplager etc? Eg ser at det blir brukt i ulike samanhengar, og med ulikt faginnhald. Ulike multidisiplinære metodar blir også nytta til behandling av ulike sjukdommar og andre helsemessige … Les meir

Posta under Uncategorized | Merkt , , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Søvn- og betydinga det har for å ta knekken på stress.

Dansk stressforskning har dokumentert at dersom vi får nok søvn vil det i stor grad redusere mykje av dei skadelege verknadane av å vere regelmessig utsett for stress. Dessverre så søv folk flest mindre og mindre etter som vi blir … Les meir

Posta under Stresstips | Merkt , , , , , , , , | Kommenter innlegget

Stress og kortisol – og betydinga av å vere stressfri på kvelden

Stressforskarar tek ofte utgangspunkt i måling av kortisolinnhald, då dette er ei målbar kontrolleining. Dei undersøker også samanhengen mellom langtidsvirkningar ( ofte representert ved overdødelegheit av hjarte-kar-sjukdommar) og kortisol samanheldt med andre omstende. Eit av dei resultata dei har avdekka … Les meir

Posta under Stressforebyggende artikler | Merkt , , , , , | 2 kommentarar

Stressforebyggande coaching vinter/våren 2013

Føler du at du er stressa sjølv om du nyleg har hatt ein lengre juleferie? Eller at du har blitt endå meir stressa av å ha denne ferien? Føler du at du blir meir og meir sliten, og skulle ønskje … Les meir

Posta under Stressforebyggende tjenester og produkter | Merkt , , , , , | Kommenter innlegget