Er du ein aktiv omsorgsperson for eit familiemedlem?

Sjukdom blant nære familiemedlemar er ein av dei stressfaktorane som ofte forårsaker alvorleg stress. Spesielt gjeld dette når det er barn i familien som er langtidsrelatert sjuk. Når sjukdommen er ein «reell» sjukdom, ein som har ei forklarleg diagnose, vil ofte mange forstå at foreldre kan bli slitne når sjukdommen vedvarer.

Det er ein auke i tilfelle som skriv seg frå det eg kallar kognitive (kropp,tankar, sinn og sjel) energislitasjar. ME og andre sjukdomstilfelle som ikkje umiddelbart gir ei naturleg forklarling på kva som er årsaka til eit utmattande sjuksomstilfelle. Når slike tilfelle rammar, rammar det også dei andre familiemedlemmane. Dette kan medføre alvorleg slitasje også for foreldre  og søsken. I den grad at f eks foreldre sin arbeidskapasitet også blir redusert. Når dette er tilfelle, er det viktig at du som merker slitet tek omsyn til deg sjølv. Dette kan m a gjerast i form av at du innimellom kan nytte deg av ulike avspennings-behandlingar som ulike massasjeformer, eller også råd og samtalar med m  a ein som jobbar med stressforebyggande veiledning. Dersom du har behov for råd ber eg om at du tek kontakt. Eg har fleire råd som kan hjelpe deg når du er ein sliten omsorgsperson.

Ring meg på telefon 952 13 859 / 70 25 02 46

Sjå også heimesida www.stressplaget.no

Per Robert Tafjord, stressmestringsveileder / coach

About Per Robert Tafjord

Per Robert Tafjord arbeider som coach innan stressmestring og proaktiv problemforebygging med privatpersoner, større firma og det offentlige som kunder. Han lærer andre å forebygge stress og problem ved å bruke proaktive problemforebyggingsmetoder, før stress og problemer skaper vanskelige livssituasjoner. Han bruker spesialtilpasset coaching, tilrettelagt for å få alvorlig stressede og utbrente tilbake til sin gamle veremåte på kortest mulig tid. Han bruker også mange multidisiplinære stress- og problemmestringsteknikker, som i tillegg til å forebygge, også også m a øker arbeidseffektivitet og reduserer tidsbruk. Arbeidet skjer gjennom hans personlige firma Proaktivt Påfyll. Han skaper og arrangerer også kurs og seminarer knyttet til stressmestring og proaktiv problemforebygging innen mange ulike temaer. Er Sertifisert finansiell rådgiver BI, Sertifisert livscoach frå Advanced Life Coaching Institute, Sertifisert stresscoach frå Forebyg Stress ApS, og sertifisert Business Success Coach frå American University of NLP. Hovudmålsetting: Bidra til at du som medmenneske får eit betre liv, samt bruke ferdigheitene dine på best muleg måte for deg sjølv og dine medmenneske.
Dette innlegget vart posta under Coaching og merkt , , , , , , . Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s