Stressauke blant kvinner og ungdom – tilbod stressmestringssamtalar

I media dei siste vekene har det vore mange artiklar om at det er ein påfallande auke i talet på stressa kvinner. Samtidig er talet på stressa ungdom i alderen 18-35 år også sterkt aukande.

Eg har no inne i mitt andre år der eg jobbar med stressforebyggande coaching, og også held kurs innan ulike former for stressmestring. Eg ser det same, det er langt fleire kvinner enn menn i kundemappene mine.

Alle menneske har bruk for å lære meir om stressmestring. Dei fleste eg arbeider med innan mitt stressforebyggande arbeid, er menneske som er i ein stressfase, nokon tidleg i den, andre er utbrende og ute av arbeid. Eg ønskjer å hjelpe så mange som råd av dei som har behov for det.

I eit vanleg stresscoachingsforløp brukar eg normalt 15 arbeidstimar fordelt på 7 samtalar, inkl for og etterarbeid.  Staten har funne ut at arbeidet mitt ikkje kan kallast helsefremjande arbeid, og det gjer at dei vil ha 25 % moms. Prisen eg tek er kr 4.900 inkl materiell til ca kr 500-. Det gjer at einskilde føler dei ikkje har råd, sjølv om effekten blir eit langt sunnare liv med vesentleg betre trivsel og mulegheit for å kunne vere meir aktive i livet.

For å bøte på dette vil eg ein periode kunne tilby ein redusert variant. Innhaldet blir langt på veg det same, men tidsbruken i samtalane blir mindre, ein tidsmessig reduksjon på ca 30 % i forhold til full pakke. Prisen blir redusert tilsvarande. Det vil kreve noko meir eigeninnsats av deg sjølv.

TA kontakt med meg på tlf 952 13 859 eller 70 25 02 46, eller send ein e-post til p-rotafj@online.no

About Per Robert Tafjord

Per Robert Tafjord arbeider som coach innan stressmestring og proaktiv problemforebygging med privatpersoner, større firma og det offentlige som kunder. Han lærer andre å forebygge stress og problem ved å bruke proaktive problemforebyggingsmetoder, før stress og problemer skaper vanskelige livssituasjoner. Han bruker spesialtilpasset coaching, tilrettelagt for å få alvorlig stressede og utbrente tilbake til sin gamle veremåte på kortest mulig tid. Han bruker også mange multidisiplinære stress- og problemmestringsteknikker, som i tillegg til å forebygge, også også m a øker arbeidseffektivitet og reduserer tidsbruk. Arbeidet skjer gjennom hans personlige firma Proaktivt Påfyll. Han skaper og arrangerer også kurs og seminarer knyttet til stressmestring og proaktiv problemforebygging innen mange ulike temaer. Er Sertifisert finansiell rådgiver BI, Sertifisert livscoach frå Advanced Life Coaching Institute, Sertifisert stresscoach frå Forebyg Stress ApS, og sertifisert Business Success Coach frå American University of NLP. Hovudmålsetting: Bidra til at du som medmenneske får eit betre liv, samt bruke ferdigheitene dine på best muleg måte for deg sjølv og dine medmenneske.
Dette innlegget vart posta under Coaching og merkt , , . Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s