Næringsrelatert stressforebyggende arbeid

Arbeid med stressede og utbrente i arbeidslivet, samt forebyggende stressarbeid.

Sykefraværet i Norge er på ca 6 % sykemeldt fravær i 2010. Dette utgjør 14 sykedager pr norsk tilsatt i snitt. I tillegg kommer ikke sykmeldt fravær. Om jeg er nøktern, kan dette sies å være på 4 dager til. Vi kan da kalkulere med et sykefravær på 18 dager årlig.

Minst 50 % av sykefraværet skyldes stress. Verdens helseorganisasjon (WHO) antyder at over 50 % av fraværet skyldes stress. Noen antyder sågar at rundt 80 % av fraværet er stressrelatert. Jeg holder meg til 50 %, og kan da anta at 9 arbeidsdager pr år er stressrelatert. I snitt vurderes hver norsk arbeidstaker å koste arbeidsgiver ca kr 2.500 pr dag. Stressrelatert fraværsutgift blir da kr 20.000 pr år, pr arbeider.

Arbeidsgiver vil spare mye om de lærer sine tilsatte om stressforebygging. Etter å ha arbeidet med stressede en tid, opplyser langt flere enn det arbeidsgiverne liker å høre at stressplagene skriver seg fra jobben. Jeg har tatt en del enklere undersøkelser blant arbeidstakere om hvor mange av dem som har fått stressforebyggende opplæring i jobben. Resultatet er skuffende, maksimum 10% kan huske de har hatt noe om stressforebygging og utbrenthet i jobben. Her vil det være mye å tjene for ansvarsbevisste arbeidsgivere som vil redusere sykefraværsutgiftene sine.

Benytt deg av tilgjengelig opplæring. Tilsatte som kurses innen stressforebygging er mindre borte fra jobben. I tillegg vil stressede som er i ferd med å bli sykmeldt ha større mulighet til å stoppe utviklingsprosessen på veien mot utbrenthet. De som allerede er utbrente vil ofte oppleve at sykmeldingstiden vil reduseres med opp til 50 %.

Hvordan vil du som arbeidsgiver like at sykefraværet i din bedrift reduseres med 50%?  Vil det være hyggelig å ha  en inntektsøkning på minimum kr 10.000 pr år pr arbeider. Jeg sier minimum, for det følger med mange andre fordeler. I et mindre stresset miljø øker trivselen betraktelig. Det medfører også øket produksjon, med større effektivitet pr time. Kanskje vil overtids-bruken gå ned, og produksjonen være i tråd med det du hadde med overtid tidligere? Eller, den kan sågar øke på grunn av sunnere helse og større arbeidstrivsel.

Verdt å prøve? Jeg er en av landets få spesialiserte stresscoacher. Jeg kan tilby deg stressforebyggende  kursing og coaching, både i grupper på inntil 8 personer (flere etter avtale), og en til en. Det samme kan gjøres overfor de som er mer alvorlig stresset, og de som er utbrente.

Hvordan er stresscoachingsforløpet? I arbeidet med stressede og utbrente brukes en samtalemodul utarbeidet av Bjarne Toftegård, psykologutdannet stresscoach og eier av Forebygg Stress ApS i Danmark. Det gjennomføres 7 samtaler der kunden blir lært stressavspennende teknikker og aktiviteter. Det kan, om det er behov, også avtales kortere oppfølgingssamtaler i etterkant. Erfaringene for- og tilbakemeldingene fra kunder, er svært gode.

Ta kontakt med meg på tlf 952 13 859, eller via e-post på p-rotafj@online.no

Per Robert Tafjord

stresscoach, kursskaper og kursholder, forfatter og foredragsholder innen stressforebygging og livstrivsel

 

About Per Robert Tafjord

Per Robert Tafjord arbeider som coach innan stressmestring og proaktiv problemforebygging med privatpersoner, større firma og det offentlige som kunder. Han lærer andre å forebygge stress og problem ved å bruke proaktive problemforebyggingsmetoder, før stress og problemer skaper vanskelige livssituasjoner. Han bruker spesialtilpasset coaching, tilrettelagt for å få alvorlig stressede og utbrente tilbake til sin gamle veremåte på kortest mulig tid. Han bruker også mange multidisiplinære stress- og problemmestringsteknikker, som i tillegg til å forebygge, også også m a øker arbeidseffektivitet og reduserer tidsbruk. Arbeidet skjer gjennom hans personlige firma Proaktivt Påfyll. Han skaper og arrangerer også kurs og seminarer knyttet til stressmestring og proaktiv problemforebygging innen mange ulike temaer. Er Sertifisert finansiell rådgiver BI, Sertifisert livscoach frå Advanced Life Coaching Institute, Sertifisert stresscoach frå Forebyg Stress ApS, og sertifisert Business Success Coach frå American University of NLP. Hovudmålsetting: Bidra til at du som medmenneske får eit betre liv, samt bruke ferdigheitene dine på best muleg måte for deg sjølv og dine medmenneske.
Dette innlegget vart posta under Næringsrelatert informasjon om stress, Uncategorized. Bokmerk permalenkja.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s